Política de privadesa

Slow Life Hotels Company t’informa sobre la seva Política de Privadesa respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser sol·licitats per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web www.slowlifehotels.com

En aquest sentit, el Titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) . Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
L’ús del lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa així com les condicions incloses a l’Avís Legal.

Formularis de contacte: El Titular sol·licita dades personals entre les que poden estar: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça del teu lloc web per tal de respondre a les teves consultes. El Titular de la web utilitza aquestes dades per donar resposta als teus missatges, dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al lloc web, els serveis que es presten a través del lloc web, el tractament dels teus dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos al lloc web, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estigui subjecta a les condicions del lloc web o de la contractació.

Per protegir les teves dades personals, el Titular pren totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques de la indústria per evitar-ne la pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció.

Photos by Unsplash
Les fotos de Unsplash són gratuïtes i poden utilitzar-se en la majoria dels projectes comercials i personals, així com per a ús editorial.
ReservarBookReservar